Dne 13. července 1943 v ranních hodinách německé oddíly obsadily volyňskou obec Malín, kde žili Čechové. Veškeré obyvatelstvo bylo vyhnáno na ulici, kde byli odděleni starci, ženy a děti od mužů. Někteří muži byli přinuceni hnát ze vsi uloupený dobytek a odvážet nakradený majetek. Němci zahnali všechny muže a část žen po skupinách do kostela, školy a jiných budov, které polili hořlavinou a podpálili. Všechny, kteří se snažili utéci nebo vyskočit z oken, byli pobiti ze samopalů. Většina starců, žen a dětí byla odvedena po skupinách nazpět do Malína, kde jim bylo od velících důstojníku řečeno, že budou propuštěni. Místo toho byli nahnáni do stodol a upáleni. Němci postupně zapalovali i další budovy v obci. Zachránilo se pouze několik osob, které nebyly přítomny v obci, nebo které byly nuceny hnát uloupený dobytek a vézt nakradený majetek. Vesnice hořela celý týden.

V roce 1947 byla bývalá sudetská obec Frankstadt na Šumpersku, kam se po válce usídlilo mnoho volyňských Čechů, přejmenována na Nový Malín. Umučení obyvatel volyňského Malína připomíná v Novém Malíně památník a každoroční vzpomínková akce za účasti zástupců státní správy.