Program vladyky Izaiáše na měsíc červen.

7.6 (neděle) Most

14.6 (neděle) Most

21.6 (neděle) Most

27.6 (sobota) vysvěcení chrámu, farnost Jeseník

28.6 (neděle) Ostrava - Michalkovice