Program vladyky Izaiáše na měsíc říjen.

4.  Most

11. Brno

14. Brno

18. Most

25.  Šumperk